Gelişen teknolojilerin bir sonucu olarak, rekabet gücünü artırmak ve yeni iş modelleri geliştirmek, markalar için yenilikten öte bir zorunluluk haline geldi. Tüm dünyayı değiştiren mobil teknolojilerin yaygınlaşması ve dijital dönüşüm, tüketicilerin satın alma davranışlarında da büyük değişimlere neden oldu. Tüm iş yapış süreçlerinin birbiriyle uyumlu ve dijital hale getirilmesini, stok, maliyet ve kârlılık yönetimini, ürün ve müşteri verilerinin doğru analiz edilmesini sağlayan sistemler önem kazandı. Logo Yazılım Perakende Çözümleri İcra Kurulu Üyesi Arslan Arslan, perakende sektörüne özel geliştirilen Logo’nun Diva çözümlerini Türkiye’nin önde gelen ekonomi dergisi Platin’e anlattı.

 

Back to Top